Waterzuivering

Ons waterzuiveringsaanbod is opgesplitst in 3 categorieën

Waterzuivering voor gezinnen: (kleinschalige waterzuivering of IBA)

 

Voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) zijn veel verschillende systemen op de markt.

Deze werken allemaal volgens hetzelfde basisprincipe. Dit basisprincipe is het actief slibsysteem.

 

De grote vervuiling wordt in de voorbezinker (tank A) uit het water gehaald. Het water stroomt daarna door naar de

doodwerkelijk zuivering (tank B). Hier kunnen de bacteriën door toevoeging van zuurstof hun werk doen.

Vervolgens worden bezinkbare deeltjes in een nabezinking (tank C) verwijderd.

Het actieve slibsysteem heeft een relatief laag electrisch verbruik.

 

Het is verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten en jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud te laten uitvoeren.

Elk jaar wordt dan de pomp nagekeken, de beluchter gereinigd en de slibvorming en het zuurstofgehalte gemeten.

In sommige gevallen kan een onderhoudscontract verplicht zijn om het systeem goed in werking te houden.

 

Rietveld:

Per persoon wordt een oppervlakte meestal voorzien van 2.5m² riet.

Waterzuivering voor appartementen, woonkorrels en kleine verkavelingen: (via kleinschalige waterzuivering of IBA)

 

Ook dit station bestaat uit drie tanks, vergelijkbaar met die van voor gezinnen.

De grootte van het zuiveringstation wordt aangepast aan het aantal inwonersequivalenten (I.E.).

Deze grotere individuele waterzuiveringstations zijn bedoeld voor 12 tot 32 inwoners.

Voor meer dan 32 personen bestaat de mogelijkheid om meerdere stations in serie te plaatsen.

 

Via rietvelden:

 

Om tot een hoge rendement te komen, kan u kiezen voor een compact rietveld.

Waterzuivering door rietvelden voor bedrijven, zelfstandigen en gemeenten

 

Om te bepalen welke voorfilters (septische put, vetafscheider, koolwaterstofafscheiders) voor een bedrijf of zelfstandige nodig

zijn, is afhankelijk van de afvalstroom en vuilvracht. Deze worden zorgvuldig bekeken en berekend en aan de hand hiervan

kan het voorfilter bepaald worden. Er is een grondige voorzuivering nodig voordat het afvalwater naar het rietveld gaat.

De aanwezige stoffen en concentratie van deze stoffen zijn bepalend en afhankelijk van het type bedrijf.

 

Er zijn al diverse onderzoeken met gewone rietvelden uitgevoerd voor landbouwbedrijven met vuilvrachten van

melkinstallaties. Hieruit is gebleken dat de normen voor lozing snel gehaald worden. Voor andere bedrijven die biologisch

afbreekbare vuilvrachten hebben, zoals restaurants en tearooms, is een hoogrendement rietveld zeer geschikt voor de zuivering van het afvalwater. De rietvelden hebben hun nut goed bewezen in de voedselverwerkende nijverheid, zoals

groenten- en fruitverwerkende bedrijven, fruitsappenbedrijven, conserven- en diepvriesbedrijven en aardappelverwerkende

bedrijven.

 

De kenmerken van een hoogrendement rietveld zijn:

 • plaatsing zandfilters
 • deels retourneren gezuiverd afvalwater
 • poreus dragersmateriaal
 • extra beluchtingstroken
 • enting slibafbrekende bacteriën

 

Dit is een complex bouwdoos. Iedere verbetering op een bepaald tijdstip en bepaalde plaats betekend een meerwaarde voor

het zuiveringsstation.

 

De voordelen op een rijtje:

 • eenvoudige opstelling
 • goedkoopste zuivering
 • geringe onderhoud
 • lage energiekosten
 • milieuvriendelijk
 • een mooi geheel met het landschap

 

De oppervlakte van een rietveld:

 

Bij een vuilvracht van 200 inwonersequivalenten is een compact Mattenbiesveld van 400m² groot genoeg om het afvalwater te

zuiveren. Dit voldoet aan de strengste Vlaremnormen. Voor het landschap heeft zo'n rietveld een meerwaarde en de kans is

groot dat meer bedrijven en gemeenten kiezen voor een rietveld als waterzuiveringsinstallatie. De huidige grote

betontoestanden leveren vaak brak en ruikend afvalwater en worden daarom steeds minder gekozen.

 

Waterzuivering voor gemeenten:

 

Voor de zuivering van gemeentelijk afvalwater afkomstig van verkavelingen, woonwijken, de sanering van beken en de

zuivering van poelen kunnen rietvelden aangelegd worden.

 

De grootste voordelen op een rijtje:

 • zware subsidies van de (hogere) overheid
 • waterzuivering is een kerntaak van het bestuur
 • goede milieuontwikkeling in voor het landschap waardevolle gebieden
 • een gezamenlijk per verkaveling neemt minder oppervlakte in, per I.E. is groeperen minstens de helft goedkoper en het energieverbruik is veel minder.

Nazarethsesteenweg 34

9770 Lozer (Kruishoutem)

Tel.:

0476/283.222

Copyright © Proper Afvalwater België - ProperAfvalwater.be - Algemene voorwaarden - Privacy - Created by Pc-Lab.be